architecture

Hair: Sam Kerr & Natasha Mahey, Jamie Stevens Hair
Photographer: Jens Wikholm
MUA: Amie Cheryls
Stylist: Jamie Stevens

Tags :